Alle hendvendelser angående NED må gå til KS via Marit Tovsen.