Hva er NED?

KS har inngått et prosjektsamarbeid med NAV for å bidra til å redusere sykefraværet i kommuner i Norge; IA-ledelse 2.0. IA ledelse 2.0 skal tilrettelegge for en systematisk innsats mot arbeidsplasser i kommuner som over tid har hatt 10 prosent sykefravær.

NED-konferanser skal avholdes i hver kommune som deltar i satsingen, og skal vise sammenhengene mellom mestringsorientert ledelse og redusert sykefravær, samt støtte opp under kommunenes videre arbeid for å sikre en varig reduksjon i sykefraværet. Skissen under viser løpet fra planlegging til gjennomføring av konferanser, og til arbeidet tas videre på virksomhetsnivå etter konferansene.