Program for konferansene

Tid
Innhold
09.00 – 09.10

VELKOMMEN V/RÅDMANN

 • Situasjonsbildet i vår kommune, sett mot sammenlignbare kommuner
 • Krav/forventninger fra kommuneledelsen
 • Prosessen fra workshop og videre
09.10 – 09.20

SATSINGEN PÅ IA LEDELSE 2.0.

09.20 – 11.45

ANALYSE OG FORSTÅELSE

 • Inspirasjonsfilm
 • Gruppearbeid med dialogduk
 • Hva er faktorene og grepene for å få ned sykefraværet?
 • Hvor gode er vi sett opp mot disse?
 • Et case fra virkeligheten – Hva gjør en god virksomhetsleder i en kommune for å redusere sykefraværet?
11.45 – 12.30

LUNSJ

12.30 – 14.00

ANALYSE OG FORSTÅELSE FORTS.

 • Presentere verktøy og videre prosess
 • Diskutere roller, ansvar og gjennomføring
 • Spørsmål og svar
14.00 – 14.20

VIDERE PROSESS OG PLAN

14.20 - 14.35

PRESENTASJON FRA NAV ARBEIDSLIVSSENTER

14.35 – 15.00

VIDERE PROSESS OG PLAN - GRUPPEARBEID

15.00 – 15.15

AVSLUTNING V/RÅDMANN